Ārstiem

Sertificētie arodslimību un arodveselības ārsti

Latvijas Republikas Veselības inspekcija izveido un uztur reģistru ar ārstniecības personām, ārstniecības personu darba vietām, kā arī ārstniecības iestāžu reģistriem, kur personām ir iespējams iepazīties un pārbaudīt ārstniecības personas šeit: Reģistrētās ārstniecības personas