Ārstiem

Resirtifikācijas kārtība

Persona, kas vēlas veikt resertifikāciju (resertificējamā ārstniecības persona), ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas institūcijā vai sertifikācijas komisijā iesniegumu. Norādāms, ka, lai persona resertificētos, minimālajam tālākizglītības punktu kopskaitam jābūt vismaz 250 punkti. No šiem 250 punktiem, vismaz 60% ir jābūt atbilstoši specialitātei.

Viens Latvijas Arodslimību Ārstu biedrības konferences sertifikāts atbilst 8 punktiem.

 

Maksa par sertifikācijas eksāmenu un nepieciešamo dokumentu noformēšanu – 48,38 EUR

Papildus informācija par sertifikācijas kārtību un rekvizīti: LĀB informācija par sertifikāciju

Resertifikācijai nepieciešamie dokumenti atbilstoši 2021.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”:

  • Resertificējamās personas iesniegums, pieejams šeit: Resertifikācijas iesniegums 
  • Resertifikācijas lapa, pieejama šeit: Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība
  • Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, pieejams šeit: Resertifikācijas iesniegums 
  • Apraksts par 5 gados paveikto – brīvā formā,
  • Sertifikāta kopija, kas ir spēkā uz resertifikācijas iesnieguma iesniegšanas brīdi;
  • Resertifikācijas periodā apmeklēto tālākizglītības pasākumu, kursu, konferenču (un citu) kopijas;
  • Maksāšanas uzdevums vai izdruka, kas apliecina, ka ir veikta samaksa par resertifikāciju.

Uzmanību! Iesniedzot sertifikācijai paredzētās dokumentu kopijas, personai obligāti nepieciešams uzrādīt dokumentu oriģinālus.

Termiņš: Dokumentus nepieciešams iesniegt vismaz 3 mēnešus pirms personas patreizējā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Piemērs dokumentu iesniegšanas termiņam:

Ja patreizējais sertifikāts specialitātē ir derīgs līdz kalendārā gada 12.jūnijam (12.06.), tad dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 12.martam (12.03.), kas ir 3 kalendārie mēneši iepriekš.

Šāda kārtība ir noteikta, lai tiktu ievērots sertifikāta derīguma nepārtrauktības princips, kamēr tiek izieta resertifikācijas procedūra spēkā ir iepriekšējais sertifikāts.

Jaunais sertifikāta derīguma termiņš turpināsies nevis no sertifikācijas komisijas sēdes datuma, bet gan no iepriekšējā sertifikāta derīguma beigu datuma.

 

Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas maksājuma veikšanai:

Sertifikācijas institūcija “Latvijas Ārstu biedrība” Reģ. Nr. 40008000051 Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 AS “Swedbank” Konts: LV27HABA0551035992836

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt:

LAĀB sekretārei Ilzei Feldbergai, telefons: 22435337 vai arī rakstīt uz e-pastu ilze.feldberga@rsu.lv