Latvijas Arodslimību Ārstu Biedrība

Par Mums

Īsumā

Latvijas Arodslimību Ārstu Biedrība aktīvi piedalās arodveselības, aroda medicīnas un darba drošības stratēģijas un nozares attīstībā valstī piedaloties normatīvo dokumentu sagatavošanā!

Gatavo speciālistus savā nozarē. Ir izstrādāta arodslimību ārstu sertifikācijas kārtība. Speciālistu gatavošana notiek 7 mēnešu kursos, pēc kuru beigšanas var kārtot eksāmenu arodslimību ārsta sertifikāta iegūšanai.

 

Arodslimību ārstu kvalifikācija tiek celta ārstu konferencēs, kuras notiek regulāri 3-4 reizes gadā, piedaloties biedrības rīkotos 1-3 dienu informācijas kursos, starptautiskos kursos, semināros un projektos, lasot speciālo literatūru.

Speciālistu gatavošana notiek arī rezidentūrā un doktorantūrā.

0 +
Biedri
2021
Dibināta