Informācijas par centru

Paulas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (KUS)

Aroda un radiācijas medicīnas centrs

Centra galvenie darba virzieni un uzdevumi.

 • Sniegt kvalificētu konsultatīvu, ambulatoru un stacionātu palīdzību valstī esošajiem arodslimniekiem un personām ar paaugstinātiem riska faktoriem slimību attīstībai, kā atrī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā radiācijas ietekmei pakļautām personām.
 • Noteikt slimību saistību ar kaitīgajiem darba apstākļiem, darbu un atrašanos Černobiļas AES, kā arī citu jonizējošā starojuma iedarbību.
 • Veikt arodslimību un ar darbu saistīto slimību diagnostiku un ārstēšanu.
 • Sniegt konsultācijas darba espertīzes jautājumu risināšanai.
 • Veikt arodslimnieku un Černobiļas AES avārijas seku likvidātāju rehabilitāciju.
 • Veikt strādājošo obligātās veselības pārbaudes.
 • Sniegt konsultācijas par pirmās palīdzības organizēšanu un sniegšanu darbā nelaimju gadījumos, tai skaitā avārijās un jonizējošā starojuma iedarbības gadījumos.
 • Uzturēt un aktualizēt arodslimnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā jonizējošās radiācijas ietekmei pakļauto personu reģistru, pārraudzīt slimību gadījumu reģistrācijas, ziņošanas un uzskaites kārtību.
 • Veikt arodslimnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā jonizējošās radiācijas ietekmei pakļauto personu saslimstības un mirstības datu analīzi.
 • Veikt klīniskus, statistiskus un epidomioloģiskus pērījumus, ņemot par pamatu datus par slimniekiem, kuri tikuši pakļuati kaitīgo aroda faktoru ietekmei.
 • Sadarboties ar darba devējiem, sniedzot konsultācijas par dažādiem darba aizsardzības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem.
 • Gatavot un izplatīt informāciju par aroda un radiācijas medicīnas jautājumiem.
 • Veikt studentu un pēcdiploma apmācību aroda medicīnā un veselībā.

 

Aroda un radiācijas medicīnas centra vadītāja

Jolanta Cīrule