Arodveselības un arodslimību ārstu apmācības kārtība

Kā kļūt par arodveselības un arodslimību ārstu?

Latvijas Ārstu biedrība 2009.gada novembrī pieņēma lēmumu apvienot 2 specialitātes – arodveselības un arodslimību ārstu un izveidot jaunu specialitāti – arodveselības un arodslimību ārstu (kods P53).

Līdz ar to personām ir iespēja iegūt šīs specialitātes sertifikātu, pabeidzot Rīgas Stradiņu Universitātes rezidentūru: Rezidentūra arodveselībā un arodslimībās.

Rezidentūras mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas arodveselības un arodmedicīnas ārstus, kur rezidentūrā tiek nodrošinātā teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguve un pilnveidošana, atbilstoši LĀAB nolikuma prasībām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai sagatavotu ārstu sertifikācijai arodslimību ārsta specialitātē.

Mācību ilgums: 5 gadi;

Budžeta vietas: 1 vieta;

Kredītpunkti/ECTS: 220/330.

Rezidentūrai arī ir pieejamas maksas vietas.

Rezidentūrā var iestāties gan speciālisti, kuri ir tikko ieguvuši augstāko medicīnisko izglītību, gan arī tie, kuri ārsta diplomu ieguvuši iepriekš, varētu būt arī speciālisti, kuri nav strādājuši praktiskajā medicīnā, piemēram, ierēdņi.

Rezidentūras noslēgumā ir jānokārto sertifikācijas eksāmens, lai saņemtu sertifikātu arodveselības un arodslimību ārstu specialitātē un tiesības praktizēt Latvijas teritorijā.

Plašāka informācija:

Rīgas Stradiņu Universitātes mājas labā, vai zvanot: +37167409208, +37167062674.

Latvijas arodveselības un arodslimību ārstu biedrības prezidente profesor Maija Eglīte