Arodslimību saraksts.

Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908