12.03.2021. LAĀB konferences materiāli un video ieraksts:

http://stradavesels.lv/kalendars/event-5595/